شروع در 1996 انگلستان-

درسال 1996 “سام یوکی” درانگلستان باطراحی جدید شروع به تولید “فورک لیفت” نمود. از همان آغاز”سام یوکی” نمایان تکنولوژی جدید با کیفیت بالا و سرویس بعد از فروش در بازارانگلستان و اروپا جای پای خود را باز نمود و بعد ازمدتی بعنوان یک محصول مرغوب با تکنولوژی جدید و قیمت مناسب شناخته شد.

در سال 2000 “سام یوکی” خط تولید خودرا به چین منتقل نمود و با همکاری بایکی از بزرگترین شرکتهای چینی و کارخانه ای مدرن شرکت “هنگچو سام یوکی فورک لیفت کمپانی” را راه اندازی کنند. تیجه ای این همکاری باعث شد که محصولات جدید را با کیفیتی  حتی بالاتر ازشروع درانگلستان و قیمتی حتی ارزانتر به بازار نه تنها در اروپا و انگلستان، بلکه به بازار جهانی ارائه نمایند.

  ازسال 2015 “هنگچو سام یوکی فورک لیفت کمپانی” مسئول پخش و سرویس و یدکی برای بازار جهانی شده است.

تا این زمان “سام یو کی” یکی ازبالاترین انواع فورک لیفت ها را با انواع مورتورهای برقی،  دیزلی، گازی و بنزینی را به بازارجهان عرضه نموده است.

“سام یو کی” در حال حاضر محصولاتش را با کیفیت و قیمت مناسب با طراحی مدرن و امن و آخرین تکنولوژی و سرویس بعد از فروش درتمام ایران و خاورمیانه ازطریق شرکت “سپید میثم” در ایران به مشتریانش عرضه میکند وامید دارد که استاندار جهانی را که با کوشش و تلاش و سرمایه گذاری بالا بدست آورده است برای مشتری یانش درایران به ارمغان بیاورد.